nextpay_trust_logo

کاربران عزیز میتوانند برای اطمینان خاطر از عملکرد تیک تم نمادهای اخذ شده را مشاهده و بررسی نمایند

دقت داشته باشید تیک تم دارای نماد الکترونیکی دو ستاره و نشان ملی ثبت(رسانه های دیجیتال) طلائی می باشد.